نام گذاری مواد بر اساس استاندارد ASTM
مقایسه رادیوگرافی و PAUT
محاسبات موقعیت پروب و عیوب در تست التراسونیک UT
التراسونیک پیشرفته Phased Array
کاربرد دیاگرام DGS/AVG در التراسونیک
استانداردهای رنگ و پوشش
مقایسه عیوب در رادیوگرافی و PAUT
کاربرد پرسپکس در پروب التراسونیک
نام گذاری و گروه بندی فولادها بر اساس استاندارد AISI/SAE
انتخاب وایر IQI مناسب در رادیوگرافی صنعتی