نام گذاری مواد بر اساس استاندارد ASTM
محاسبات موقعیت پروب و عیوب در تست التراسونیک UT
کاربرد پرسپکس در پروب التراسونیک
تست التراسونیک در تایید صلاحیت جوشکار
کاربرد دیاگرام DGS/AVG در التراسونیک
نام گذاری و گروه بندی فولادها بر اساس استاندارد AISI/SAE
استانداردهای رنگ و پوشش
انتخاب وایر IQI مناسب در رادیوگرافی صنعتی
مقایسه رادیوگرافی و PAUT
فولادهای کم کربن و ساختمانی