نام گذاری مواد بر اساس استاندارد ASTM
محاسبات موقعیت پروب و عیوب در تست التراسونیک UT
نام گذاری فولادهای ساختمانی بر اساس استاندارد DIN 17100
کاربرد پرسپکس در پروب التراسونیک
تست التراسونیک در تایید صلاحیت جوشکار
کاربرد دیاگرام DGS/AVG در التراسونیک
نام گذاری و گروه بندی فولادها بر اساس استاندارد AISI/SAE
استانداردهای رنگ و پوشش
مقایسه رادیوگرافی و PAUT
انتخاب وایر IQI مناسب در رادیوگرافی صنعتی