انتخاب وایر IQI مناسب در رادیوگرافی صنعتی

تاریخ : 0/07/03 | تعداد بازدید :2708

انتخاب وایر متناسب با ضخامت قطعه در تست رادیوگرافی بر اساس استانداردها بوده  که بعنوان مثال جدول زیر از استاندارد ASME آورده شده است.

مطابق جدول برای ضخامت 28 میلیمتر در استفاده از تکنیک IQI source side میبایست بسته IQI که وایر شماره 10 را دارد انتخاب نمود.