استانداردهای رنگ و پوشش

تاریخ : 99/04/20 | تعداد بازدید :1294

با توجه به گستردگی استاندارد های مربوط به بازرسی رنگ و پوشش های صنعتی، جهت سهولت انتخاب و مقایسه لیستی از استانداردهای پرکاربرددر صنایع محیا گردیده و در جدول زیر مشاهده فرمایید.