نام گذاری فولادهای ساختمانی بر اساس استاندارد DIN 17100

تاریخ : 99/10/28 | تعداد بازدید :1617

با توجه به اینکه فولادهای طبقه بندی شده در این استاندارد کاربردهای ساختمانی دارند، محصول بشکل ورق تولید شده و نحوه تولید آنها نورد گرم میباشد.

 جامعه هدف آنها بیشتر مهندسین عمران می باشند، بدلیل اینکه کاربردی تر باشند مبنای نام گذاری استحکام فولاد در نظر گرفته شده و مانند استاندارد AISI اشاره ای به ترکیب آلیاژی نشده است.

 

نحوه نامگذاری به شرح زیر می باشد:

A:

%S,P ≤ 0.045 که به آن Quality steel گویند و در تست ضربه 27J را در دمای محیط می دهد.

 

B:

%S,P ≤ 0.04 و در تست ضربه 27J را در دمای صفر درجه سانتیگراد می دهد.

 

C:

%S,P ≤ 0.035 که به آن Special steel گویند و در تست ضربه 27J را در دمای -20 درجه می دهد.

   

  • اگر در designation فولاد پسوند نوشته نشده بود منظور XX-2 است
  • اگر در designation فولاد پیشوند نوشته نشده بود منظور R است