بازرسی مخازن ذخیره-API 650

طول دوره :

4 روز

محتوی دوره :

 • معرفي مخازن ذخيره، طبقه بندي آنها و معرفي استاندارد هاي مربوطه
 • بررسی مواد و چگونگی انتخاب انها با توجه به الزامات استاندارد
 • انواع مختلف سقف
 • معرفي روشهاي طراحي بدنه اعم از: Variable Point، Appendix A و بررسي محاسبه بدنه با روش One Foot
 • بررسي ورقهاي كف و Annular  و سقف
 • بررسی Top & Intermediate Wind Grider
 • بررسی اثر بادو زلزله و  مشخصات Anchor Bolt و متعلقات ان
 • بررسي انواع نازلها و منهولهاي سقف، بدنه و Flush Cleanout door ( با توجه به الزامThermal Stress Relief) و متعلقات مختلف مخزن به همراه تهيه نقشه ها ی انها
 • بررسی Venting
 • بررسی اثر صاعقه(Lightning) والکتریسیته ساکن
 • بررسی نشست مخزن(settlement (
 • تحلیل میزان مجاز خوردگی  (corrosion allowance(C.A.)) و نقش آن در عملکرد و عمر مفید مخزن
 • بررسی و تحلیل استانداردAPI 653:tank inspection, repair,alteration and reconstruction
 • بررسی و تحلیل استاندارد API 575: inspection of atmospheric and low-pressure storage tanks
 • بررسی استاندارد API 2016: guideline and procedures for entering and cleaning petroleum storage tank
 • هیدروتست
 • جوشکاری و non-destructive examination
 • معرفی و بررسی تلرانسها
 • بررسی نقشه های , Shell Plate, Bottom Plate, General arrangement   nozzle orientation,roof plate, roof & shell nozzels,roof & shell manholes
 • بررسي انواع مدارك مورد نياز شامل: Erection Manual, General Field Inspection, Hydrotest procedure
 • رفع اشكال و ارزياب

مخاطبان دوره :