آشنایی با کلید فولاد و کاربردهای آن

طول دوره :

3 روز

محتوی دوره :

مبانی ساختاری فولاد ها شامل فولادهای ساده کربنی، فولادهای کم آلیاژی، فولادهای پرآلیاژی، طبقه بندی فولادها، تاثیر عناصر آلیاژی درفولادها .

• خواص و کاربرد فولادها.

• روشهای نامگذاری انواع مختلف فولادها درسیستمهای ASE - AISI – UNS – DIN – EN.

• معرفی استانداردهای محصولات و تولیدات فولادی DIN، ASTM ...

• طرز استفاده از کتاب کلید فولاد

• انتخاب فولاد با کمک کتاب کلید فولاد با ذکر مثالهای عملی.

 

• معرفی نرم افزارها و سایت های انتخاب فولاد.

مخاطبان دوره :