بازرسی به روش مایعات نافذ (PT) سطح IوII

طول دوره :

3 روز

محتوی دوره :

مقدمه و آشنايي با روشهاي NDT و SNT-TC-1A

مزایا و محدودیت های آزمون مایعات نافذ

تاریخچه مایعات نافذ

معرفی آلودگی ها در آزمون مایعات نافذ و روشهای تمییز کاری

خصوصیات مایع نافذ ، نحوه کاربرد و انواع آن

خصوصیات ماده ظهور، نحوه کاربرد و انواع آن

انواع امولسیفایر و نحوه کاربرد آن

معرفی سیستم های قابل حمل و ایستگاهی در آزمون مایعات نافذ

معرفی back light در تست فلورسنت و لامپ UV

آشنایی با فرایندهای تولید و عیوب مرتبط

نکات ایمنی در آزمون مایعات نافذ 

موارد کنترلی در آزمون مایعات نافذ

گزارش نویسی در آزمون مایعات نافذ

آشنایی با استانداردهای مربوطه

 

 

مخاطبان دوره :

اين دوره مطابق با سر فصلها و الزامات روش مایعات نافذ مندرج در استانداردSNT-TC-1A  ASNT در سطوح I و II و با كاربرد جوشكاري برگزارگرديده و براي كارشناسان، بازرسان، پرسنل QC، دستگاه نظارت و تمامي افراد علاقمند و مرتبط با آزمايشهاي غيرمخرب مناسب است.