برگزاری دوره رادیوگرافی و تفسیر فیلم سطح 2 ویژه 5 شنبه و جمعه -ها-شروع دوره 16 آذر

اخبار آکادمی | تاریخ خبر : 96/09/16 | تعداد بازدید :738

برگزاری دوره رادیوگرافی و تفسیر فیلم سطح 2 ویژه 5 شنبه و جمعه -ها-شروع دوره 16 آذر

آرشیو اخبار
سامانه پیامکی و ایمیل