برگزاری دوره جرثقیل سطح 1 و 2

برگزاری دوره جرثقیل سطح 1 و 2 -بندر امام -پتروشیمی بسپاران

اخبار آکادمی | تاریخ خبر : 97/04/27 | تعداد بازدید :173

برگزاری دوره جرثقیل سطح 1و2 -بندر امام-پتروشیمی بسپاران-تیرماه 97