برنامه آموزشی نیمسال اول 99

دوره های آموزشی بازرسی فنی-حین ساخت و تولید

ردیف

عنوان دوره

فروردین

اردیبهشت

خرداد

تیر

مرداد

شهریور

مدت(روز)

شهریه(تومان)

1

بازرسی جوش-CWI و بازرسی چشمی VT

 

 

 

 

 

28 

 

6

1/100/000

 

دوره های آموزشی بازرسی فنی-حین بهره برداری و سرویس

ردیف

عنوان دوره

فروردین اردیبهشت خرداد تیر مرداد شهریور

مدت(روز)

شهریه(تومان)

1 بازرسی دوره ای مخازن تحت فشار - API 510         21-24   4 1/050/000
2 بازرسی دوره ای سیستم های لوله کشی API 570         21-24  

3

بازرسی جرثقیل سقفی و موبایل

 

      15-17   3 980/000

 

دوره های آموزشی بازرسی غیر مخرب NDT-سطح 2

ردیف

عنوان دوره

فروردین اردیبهشت خرداد تیر مرداد شهریور

مدت(روز)

شهریه(تومان)

1

بازرسی به روش اولتراسونیک-UT

          15-23 8 1/850/000
2

تست رادیوگرافی (RT&RTI) سطح I,II 

            10 1/750/000
3

دوره اولتراسونیک پیشرفته-phased Array

      7-19     12 11/800/000
4

بازرسی به روش  TOFD

  20-28         8 9/500/000
5

دوره تفسیر اولتراسونیک پیشرفته-PAUT

        25-30   6 5/500/000
6

بازرسی به روش MT, PT

          1-6  6 1/100/000

 

 

دوره های آموزشی بازرسی و مهندسی خوردگی

ردیف

عنوان دوره

فروردین اردیبهشت خرداد تیر مرداد شهریور

مدت(روز)

شهریه(تومان)

1

دوره بازرسی رنگ سطح I , II

 

 

      25-28 4 1/250/000

2

دوره حفاظت کاتدی سطح 1و 2           29-2 مهر 5 1/150/000

 

 

دوره های آموزشی بازرسی 

ردیف

عنوان دوره

فروردین اردیبهشت خرداد تیر مرداد شهریور

مدت(روز)

شهریه(تومان)

1

بازرسی کالا

    21-23     12-14 3 870/000

 

 

  • کلیه دوره های آزمون غیرمخرب (NDT) توسط کارشناسان سطح ASNT III و بازرس ارشد جوش از CSWIP و مهندسین بین المللی جوش برگزار می گردد.
  • هزینه کلیه دوره ها با احتساب صدورگواهینامه، ناهار و پذیرایی و پکیج آموزشی می باشد.
  • برگزاری دوره ها در محل درخواستی داوطلبان در صورت به حدنصاب رسیدن نفرات امکان پذیر می باشد.
  • مدارک مورد نیاز جهت ثبت نام شامل 2 قطعه عکس 4*3 و فیش بانکی هزینه دوره می باشد.
  • برگزاری کلیه دوره ها در دفتر اهواز با هماهنگی داوطلبان امکان پذیر می باشد.
  • دانشجویان با ارائه کارت دانشجویی از تخفیف 10 درصدی برخوردار خواهند بود.
  • کلیه قبول شدگان در دوره های بازرسی و NDT موفق به دریافت گواهی نامه Level I,II ، کارت جیبی بازرس و گواهی نامه حضور در کلاس خواهند شد.و مشخصات و تصویر نفرات قبول شده در سایت رسمی شرکت قابل مشاهده و پیگیری خواهد بود.
  • تصویر فیش واریزی را به آدرس ادمین آکادمی (sgs_3T@) با ذکر نام و نام خانوادگی،عنوان و تاریخ دوره جهت ثبت نهایی تلگرام کنید.
  • در صورت تمایل به دریافت محتوی دوره و اطلاع از مخاطبین هر دوره با مرکز آموزش شرکت به شماره تلفن 09100741831 تماس حاصل فرمایید.